Μάθηση με το Νου και την Καρδιά . Ένα πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης

« Η Δύναμις εν τη ενώσει»

Αναφερόμαστε στον ανθρωποκεντρικό τρόπο μάθησης όπου κατά την διδασκαλία συνυπολογίζονται τα συναισθήματα και οι ανθρώπινες ανάγκες για ατομική έκφραση και συνεργασία ώστε οι διδάσκοντες και διδασκόμενοι να θέλουν να διδάσκουν και να μαθαίνουν, να μην είναι εξαναγκασμός.

ΓΙΑΤΙ υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα: Να δώσουμε έμφαση σε ένα πολύ δυνατό παράγοντα ο οποίος συχνά παραβλέπεται: την στόχευση στην κοινωνική συνοχή στο σχολείο και στην οικογένεια, όπου η συμπεριφορά διαχωρίζεται από την ίδια την οντότητα του μαθητή ή φοιτητή. Γιατί; Ποιές οι ωφέλειες;

Μπορείτε να κρίνετε εξ ιδίων, σε τι κοινωνικό περιβάλλον μπορείτε ή προτιμάτε να αποκτάτε καινούριες γνώσεις και δεξιότητες, σε ένα χώρο όπου κυριαρχεί το άγχος, η έλλειψη οργάνωσης, μη φιλική συμπεριφορά ή αντίθετα όπου οι άνθρωποι νιάζονται ο ένας για τον άλλον και μπαίνουν όρια χωρίς βία ή αποδοκιμασία; Προφανώς στο δεύτερο. Οι σύγχρονες μελέτες της νευρολογίας για την πλαστικότητα του εγκεφάλου τεκμηριώνουν ότι το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να είναι είτε εμπόδιο ή πηγή έμπνευσης, χαράς, απόδοσης για τη μάθηση και δημιουργικότητα. Είμαστε «κοινωνικοί εγκέφαλοι», βιολογικά προορισμένοι να επηρεαζόμαστε ο ένας από τον άλλον.

Σε ποιούς απευθυνόμαστε:σε όλη τη σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, διευθυντές, γονείς, βοηθητικό προσωπικό, σχολικούς συμβούλους, άλλους εργασιακούς φορείς.

Πως: με σεμινάρια, ημερίδες, δραστηριότητες, άρθρα, βίντεο, ποντκαστς και ανακοινώσεις